18. februar 2019
Af: Anne Lottrup

Turismepotentiale i gangfællesskab

Charlotte Sommer gik fra at søge selskab til sine vandreture til at være turleder for et stort gangfællesskab. Hun ser et potentiale for også at lade turister se en anden side af Vejle Kommune, end den de velkendte seværdigheder vil vise dem.

Charlotte Sommer ledte efter nogen at dele sine mange gåture i Vejle Kommunes mest naturskønne områder med. Derfor oprettede hun sidste år i maj facebookgruppen Grøn Motion. Tilslutningen er så stor, at gangfællesskabet i dag tæller 4.500 medlemmer.

Seks ud af ti af gruppens 4.500 medlemmer bor i Vejle Kommune. Mange af dem er tilflyttere. De bruger turene til at lære området at kende og ikke mindst til at skabe et netværk i deres nye kommune. Traveturene lader også livslange Vejlensere opleve natur, de aldrig har besøgt.

Charlotte selv er vokset op med at bruge naturen. Familien lavede meget sammen udendørs. Mange af stederne kender hun derfor fra hun var helt lille – og vandrehistorierne kender hun også.

Se, lær og nyd

Som autodidakt turguide kan Charlotte Sommer nu præsentere Vejle Kommune og omegn fra dens smukkeste, mest naturskønne sider. Hun tager ikke den store opbakning Grøn Motion har fået for givet, men gør i stedet ekstra ud af at finde de kønneste ruter og lære alt, der er at vide om områderne.

Charlotte tror, at turister også vil få stor glæde af turene. De kan opleve Vejles grønne side og på samme tid høre områdets historier. Alt fra virkelige historier om den alligevel-ikke-så-royale dronning fra Haraldskærs tørvegrave og vandrehistorier om Skibets Kirkes manglende tårn.

Et af Charlottes yndlingssteder er Lille Afrika ved Mørkholt. I vinterferien arrangerede hun en gåtur i området, og inviterede denne gang også børn og hunde med på travetur. I vandkanten fortalte hun med store armbevægelser, hvordan Lille Afrika – formodentligt – fik sit navn. Hendes stemme overdøvede lige akkurat vinden, så samtlige 60 deltagere kunne høre om de gamle dage, hvor børnene skulle gå hele vejen fra Børkop til Lille Afrika for at flytte eller tilse kreaturerne. Deres trætte fødder overbeviste dem om, at der måtte være lige så langt derud som helt til Afrika.

Fra Assens Kommune har Charlotte gode erfaringer med at have turister med på sine vandreture. I sin sommerferie har hun nemlig arrangeret guidede ture i området. Hun er slet ikke i tvivl om, at der er samme potentiale for at inddrage turister på turene i Vejle Kommune. Udover at oprette Grøn Motions ture på facebookgruppen af samme navn, er hun også begyndt at dele dem på www.kulturnaut.dk. På vinterferiens tur til Lille Afrika var der 17 tilmeldte fra facebookbegivenheden, men der kom yderligere 43 deltagere. Charlotte tror, at Kulturnaut giver pote.

Tre af Charlottes yndlingsnaturområder:


Lille Afrika, Mørkholt
Mellem Vognkær Enge og Æ Tyvhul ligger det naturskønne engområde Lille Afrika helt ud til Vejle Fjord. Du kan finde Lille Afrika ved at gå langs vandkanten fra parkeringspladsen på Vognkærvej eller ved at følge hjertestierne i Gårslev Skov.

 


Haraldskær, Vejle
6 kilometer vest for Vejle ligger godset Haraldskær i den smukke ådal. På åens sydside kan du gå i Haraldskær Skovs varierende natur og nyde alt fra løv- til nåleskov, åbne vidder, tæt bevoksning, søer og moser.

 

Tørskind_VisitVejle
Bindeballe, Randbøldal
Mellem Tørskind og Bindeballe ligger en naturlejr i ådalens mest billedskønne kuperede terræn. Ådalen byder på mange stier til både gang og cykling gennem tæt skov og åbne vidder. I Bindeballe kan man også besøge den gamle købmandsgård.